ข่าวสาร ปชส. ความเคลื่อนไหว ผปก.ปทุมธานี

30 มกราคม 2560 โหวตเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนในเขตธัญบุรี 

กรรมการเครื อข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนแค่ละอำเภอ ตามธรรมเนียมปฏิบัคิ ทุกวาระ 2 ปี ซึ่งอาจได้มาด้วย การจัดตั้ง แต่งตั้ง เลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนขแงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละอำเภอ/เขต

ในการเป็นปากเสียงแทนผู้ประกอบการแต่ละอำเภอ และการนำความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง ปัญหา ของผู้ประกอบการไปนำเสนอต่อที่ประชุมในระดับตัวแทนแต่ละอำเภอ ที่จังหวัดหรือระดับประเทศ

และการนำข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับทราบจากการประชุมในระดับจังหวัด ระดัยประเทศ มาถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการแต่ละอำเภอรับทราบ เช่น ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การอบรมสัมนา การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานออกร้านอีเว้นท์ที่งบภาครัฐสนับสนุน

ทั้งนี้ ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการประชุมที่ระดับจังหวีด ประเทศ ในทุกครั้ง คือ ประธาน ลขาณุการ เหรัญญิก ที่จะต้องไปร่วมรับทราบและจดรายงานการประชุม แล้วมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแก่ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ ของ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชนเรือนพระจันทร์ + วิสาหกิจชุมชนผสานศิลป์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1 โดย: ด.ช.มะโหนก โคกสำอางค์ [IP: 49.228.243.xxx]
เมื่อ: 2017-03-03 15:20:50
ทดสอบ
#2 โดย: ด.ญ.มะปริก หยิกไม่เจ็บ [IP: 49.228.245.xxx]
เมื่อ: 2017-03-05 20:48:25
แชร์ได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,655