วัดอัยยิการาม คลอง9 เขตลำผักกูด

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


  • วัดเขียนเขต คลอง3 ถ.รังสิต-นครนายก เชคธัญบึรี ปทุมธานี.jpg
    วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ริม ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 3 เลขที่ 43 หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เจ้าคณะ จ.ปทุมธานี/เจ้าอาวาส: พระเทพรัตนสุธีเบอร์โทรศัพท์ 0 2533 112...
Visitors: 44,458