วัดเขียนเขต คลอง3 เขตบึงยี่โถ

วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

ตั้งอยู่ริม ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 3 เลขที่ 43 หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เจ้าคณะ จ.ปทุมธานี/เจ้าอาวาส: พระเทพรัตนสุธี 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2533 1121, 0 2990 8785, 0 2533 1859

 ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

     วัดเขียนเขต สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2439 โดยมีหม่อมเขียน หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ เป็นผู้มอบที่ดิน แต่เดิมชื่อ วัดสาลีเขตตาราม ต่อมาเมื่อในปี พ.ศ.2460 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณโรรส เสด็จตรวจราชการคณะสงฆ์ภาคนี้ ทรงเปลี่ยนนามวัดให้ใหม่ว่า “ วัดเขียนเขต ” ก่อนปี พ.ศ. 2475 ทางเมืองธัญญบูรี ได้ใช้โบสถ์วัดนี้ระกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
      อุโบสถสร้างด้วยคอนกรีต ผนังก่ออิฐถือปูน เครื่องบนตัวไม้จริง หลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น มุงกระเบื้องดินเผา ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ปิดกระจก จั่วด้านหน้าเปิด ระดับดับลวดลายปูนปั้น ฝ้าเพดานเป็นไม้ตะแบก

ประวัติการบูรณะ
      อุโบสถหลังเดิมได้ปฏิสังขรณ์เสร็จเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2531 โดยคงรูปลักษณ์เดิม มีการประดับพื้นให้สูงขึ้นเพราะที่ลุ่มน้ำขัง กระทะตัวอาคารส่วนที่ชำรุดออก แล้วเสริมแกนเหล็กฉาบปูนใหม่ ผนังเดิมเรียบได้ตบแต่งคิ้วผนังตึกเพิ่มเติม หน้าบันเดิมกะเทาะออกเปลี่ยนลวดลายใหม่ หลังคามุงกระเบื้องสี ส่วนฝ้าเพดานไม้ตะแบก ประตู หน้าต่าง ไม้สักเป็นของเดิม 

     วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขตติดต่อกับที่เอกชนและที่ธรณีสงฆ์

ทิศใต้ ติดต่อกับถนนชูชาติกำภู(ถนนรังสิต-นครนายก)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินเอกชน(บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด,สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี)

ทิศตะวันตก ติดต่อที่ดินเอกชน

     พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และมีถนนชูชาติกำภู หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนรังสิต-นครนายก

     ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒- ๒๕๓๐ สร้างขึ้นแทนหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ กุฎีสงฆ์เป็นอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ทรงไทยโบราณ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอระฆัง วิหารหลวงปู่ช้าง พระวิหารหลวงพ่อโสธร หอกลอง เรือนรับรอง โรงเรียนพระปริยัตธรรม รอยพระพุทธบาทจำลอง พร้อมด้วยรูปเหมือนหลวงปู่ช้าง และหลวงพ่อเปลื้องวัดเขียนเขต

     เป็นวัดเก่าแก่ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ โดยหม่อมเขียนในพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ เป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัด และมีหลวงพ่อดำ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก หม่อมเขียนพร้อมด้วยเครือญาติและประชาชนในท้องถิ่นได้ช่วยกันก่อสร้าง และทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ เพื่อเป็นศาสนสมบัติในพระพุทธศาสนาได้มีนามเดิมว่า "วัดสาสีเขตตาราม" เมื่อหลวงพ่อดำมรณภาพแล้ว พันตรีหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ และพลเอกพระยาวงศานุประพันธ์ ซึ่งเป็นบุตรชายหม่อมเขียน ได้ขอให้หลวงพ่อตั้ง ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดเทียนถวาย อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี มาเป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๒ หลวงพ่อช้างได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดธัญบุรี มีพระราชทินนามว่า "พระครูธัญญาเขตเขมากร บวรสมณาจารย์ สังฆวาหะ"

     วัดเขียนเขต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) โดยหม่อมเขียนได้ทูลขอพระบรมราชานุญาต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

ข้อมูลเพิ่มเติม google วิกีพีเดีย => วัดเขียนเขต

LineId   @wkk59

FB https://www.facebook.com/wkk59/

Visitors: 44,458