งานวิจัยของสถาบันค้นคว้าต่างประเทศ แปลและย่อ Nerium Oleander - Mice Beater ไม้อินโถ

NERIUM OLEANDER  Chemical Safety Poisons Information Monograph

ฆรินทุ์ ค้นหามาสรุปรวบรวมเพิ่มเติม/ เรียบเรียง โพสต์ครั้งแรก ธันวาคม 2549  

ขอบคุณ ตำราพฤกษศาสตร์ พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

Nerium Oleander – ยี่โถ ภูมิปัญญาไทย :  

ชื่ออื่น:  อินโถ (พายัพ) แปลจากศัพท์ว่า กณเวร,สฐสกฤต เป็น กรวีร

ชื่อสามัญ  Ceylon tree, South sea rose, Oleander 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nerium indicum Mill.        

วงศ์  APOCYNACEAE
ส่วนที่เป็นพิษ : ลำต้นและยางจากทุกส่วน  มีสารพิษชื่อ digitalis / Cardiac glycoside  มีฤทธิ์ต่อระบบกล้ามเนื้อหัวใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิต เช่น สารในยางของใบ Nerium Oleander
English Detail   ไทย 
Visitors: 44,654